Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Dietetyka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie

Celem studiów jest:

  • przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu poradnictwa żywieniowego,
  • umożliwienie nabycia umiejętności planowania i prowadzenia żywienia indywidualnego i zbiorowego osób zdrowych i chorych oraz prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie żywienia,
  • kształtowanie postaw społecznych nastawionych na rozumienie sensu stosowania działań profilaktycznych w zapobieganiu chorobom dietozależnym, promujących prawidłowe odżywianie, jako ważnego elementu zdrowia publicznego,
  • rozwijanie kompetencji społecznych nastawionych na potrzebę poszerzania wiedzy z zakresu żywienia człowieka,
  • kształtowanie postaw społecznych o wysokich standardach etycznych i rozumienia konieczności rzetelnego wypełniania obowiązków zawodowych, empatii wobec pacjentów, konieczności dochowania tajemnicy zawodowej.
Dietetyka
Dietetyka – nauka medyczna o żywieniu człowieka zdrowego i chorego zajmująca się:
Polityka Prywatności