Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Doradztwo Zawodowe z Elementami Coachingu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania usług w zakresie doradztwa zawodowego i polityki personalnej w takich placówkach jak: urzędy pracy, szkolne ośrodki kariery zawodowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki służb mundurowych, OHP czy szkoły.
Polityka Prywatności