Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia wyposażą słuchaczy w kompetencje zawodowe, czyli pogłębioną wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne, niezbędne w pracy edukacyjno-terapeutycznej, rewalidacyjnej i opiekuńczej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i całościowym zaburzeniem rozwojowym ze spektrum autyzmu. Słuchacze poznają istotę całościowych zaburzeń rozwojowych, ich przyczyny, charakterystykę i możliwości rozwojowe. Wzbogacą swoje umiejętności i wiedzę na temat skutecznych, efektywnych i naukowo udowodnionych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z dysfunkcją ze spektrum autyzmu na różnych etapach rozwojowych i edukacyjnych, w świetle aktualnego stanu wiedzy.
Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja
Sądzę, że celem edukacji nie jest wbicie młodym ludziom do głowy konkretnej opinii na jakiś temat, ale danie im wiedzy, która pozwoli samodzielnie wyrobić sobie zdanie.
Autor: Tomasz Rożek
Edukacja
Edukacja jest droższa od złota.
Opis: przysłowie arabskie
Edukacja
Jest taki stary dowcip. Pytają Marksa, Engelsa i Lenina, kogo wolą: żonę czy kochankę. Marks odpowiada: „Żonę”. Engels: „Kochankę”. A Lenin mówi: „Obie”. I wszyscy się dziwią: „Jak to, Lenin, przecież z ciebie jest taki asceta. Po co ci żona i kochanka?”. A on wyjaśnia: „Jak to po co? Kochance będę mówił, że jestem u żony, a żonie, że u kochanki”. „No, ale co będziesz robił w tym czasie?”. Lenin na to: „Jak to co? Uczył się”. Kiedy byłem w szkole, na wszystkich ścianach wisiało przesłanie Lenina do młodych ludzi: „Uczitsia, uczitsia, uczitsia”. Dziś znowu jest aktualne.
Autor: Slavoj Žižek
Polityka Prywatności