Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Inżynieria wymagań w projektach informatycznych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne

Cel

Celem studiów jest usystematyzowanie wiedzy teoretycznej o inżynierii wymagań i analizie biznesowej oraz i praktyczna nauka technik, metod i narzędzi wspierających różne czynności inżynierii wymagań. Słuchacze będą mieli możliwość wykształcenia umiejętności skutecznej analizy zagadnień biznesowych, w tym niezbędnych w tym celu umiejętności miękkich.

Korzyści

Podczas studiów omawiane są zagadnienia z zakresu planowania, przygotowania i realizacji czynności inżynierii wymagań oraz umiejscowienia poszczególnych czynności w cyklu życia oprogramowania. Studia dają możliwość uzyskania kompetencji w obszarze identyfikacji i analizy problemów biznesowych organizacji, dokumentowania wymagań i specyfikacji wymagań w różnych formach oraz modelowania biznesowego. Program studiów opracowano tak, by każdy ze słuchaczy miał możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu IREB lub REQB na poziomie podstawowym.

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Polityka Prywatności