Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Manager eventów

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne

Cel
Celem studium jest wyposażenie absolwentów w wiedzę w zakresie samej istoty eventów, ale również w kontekście odpowiednich zdolności menedżerskich, umożliwiających przygotowywanie, realizację i rozliczanie wydarzeń. W trakcie studium uczestnicy otrzymują dostęp do specjalistycznej wiedzy w zakresie zarządzania eventami oraz nabywają wymierne umiejętności umożliwiające zarówno samodzielne tworzenie oferty eventowej oraz pracę w wyspecjalizowanych zespołach do spraw zarządzania eventami. Program studium wychodzi naprzeciw wzrastającym potrzebom rynku – uwzględnia obecne i ciągle zwiększające się zapotrzebowanie na eventy. Struktura zajęć zakłada wymianę doświadczeń praktyków zajmujących się problematyką zarządzania eventami.

Korzyści
Absolwenci studium będą przygotowania do profesjonalnego zarządzania eventami w różnych aspektach życia społeczno-gospodarczego. Dzięki transferowi wiedzy uzyskają oni wymierne korzyści, wśród których można wskazać umiejętności w zakresie przygotowywania, tworzenia, realizacji i rozliczania eventów. Poprzez nabytą wiedzę absolwenci zyskują odpowiednie i zarazem profesjonalne przygotowanie do pracy w różnych podmiotach wyspecjalizowanych w zarządzaniu sektorem wydarzeń.

Polityka Prywatności