Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Menadżer w gastronomii

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Studia mają na celu wyposażenie absolwentów w niezbędną wiedzę i doświadczenia, w obszarze wielopłaszczyznowego zarządzania obiektem gastronomicznym. Dzięki profesjonalnej kadrze wykładowców, będących wybitnymi praktykami z branży HoReCa, studenci poznają specyfikę, filozofię i kierunek działania każdej komórki odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie gastronomii, od małych bistro po duże restauracje hotelowe. Studenci zrozumieją także zasady, jakimi należy się kierować promując usługi gastronomiczne bezpośrednio oraz za pośrednictwem wszystkich dostępnych mediów.
Polityka Prywatności