Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Metodyka nauczania języka angielskiego - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: języki
Celem studiów jest:
  • nabycie niezbędnych kwalifikacji metodycznych do nauczania j. obcego w przedszkolu oraz na pierwszym etapie kształcenia szkoły podstawowej,
  • wyposażenie nauczyciela w wiedzę i kompetencje metodyczne z zakresu metod i technik nauczania języka obcego niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej,
  • doskonalenie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  • wzbogacenie umiejętności językowych w zakresie języka danej specjalności.
Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja
Chcę zlikwidować służbę zdrowia, Ministerstwo Edukacji. Także obowiązkową służbę wojskową, bo ludzie idą do wojska, kiedy chcą. Ludzi, którzy nie chcą być piekarzami, nie bierze się do piekarni.
Autor: Janusz Korwin-Mikke
Edukacja
Sądzę, że celem edukacji nie jest wbicie młodym ludziom do głowy konkretnej opinii na jakiś temat, ale danie im wiedzy, która pozwoli samodzielnie wyrobić sobie zdanie.
Autor: Tomasz Rożek
Edukacja
Edukacja jest droższa od złota.
Opis: przysłowie arabskie
Polityka Prywatności