Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Metodyka nauczania języka angielskiego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Cel   
Celem studiów jest zdobycie pełnych kwalifikacji dydaktycznych z języka angielskiego, niezbędnych do  nauczania języka angielskiego  w szkole.  Zdobyta wiedza pozwoli na profesjonalne przygotowanie i prowadzenie zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem nowoczesnych metod kształcenia.

Korzyści
Studia  łączą wiedzę z praktyką. Dają rzetelne przygotowanie do wykonywania zawodu, z uwzględnieniem   nowoczesnych technik oraz metod nauczania ,aktywizujących metod nauczania, psychologii nauczania oraz higieny i emisji głosu. Większość zajęć ma charakter warsztatowy. Wśród wykładowców znajdują się pedagodzy i trenerzy z długoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, i młodzieżą i dorosłymi.

Polityka Prywatności