Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Nauczanie prawa w szkole

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Cel
Celem studiów jest dostarczenie nauczycielom szkół średnich niezbędnej wiedzy do prowadzenia zajęć dla gimnazjalistów i licealistów z podstaw prawa.

Nauczanie takiego przedmiotu stanowi ważny element budowania wśród młodzieży właściwych podstaw obywatelskich i szacunku dla prawa oraz służy zrozumieniu przez uczniów szkół średnich roli prawa w nowoczesnym społeczeństwie, a także zasad funkcjonowania demokratycznego państwa prawa.

Korzyści
Absolwenci studiów uzyskują profesjonalną wiedzę i umiejętności niezbędne do nauczania podstaw prawoznawstwa w szkołach średnich.

Nauczanie
Nauczanie – to proces dydaktyczny w działalności wykwalifikowanego nauczyciela, o charakterze planowym, celowej pracy z podmiotem kształcenia, ukierunkowanej na wyposażenie słuchaczy czy uczniów w treści nauczania, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie tych uzdolnień. Nauczanie jest związane w relacją nauczyciel i uczeń, słuchacz uczeniem się, obydwa te pojęcia tworzą wspólnie pojęcie kształcenia.
Nauczanie
Według Łozanowa dobrze poprowadzony koncert pozwala nauczyć sześćdziesięciu procent materiału w ciągu pięciu procent czasu zużywanego przy metodach tradycyjnych.
Autorzy: Terry Wyler Webb, Douglas Webb, Accelerated Learning With Music: A Trainer's Manual
Nauczanie
Ponieważ umysł nie może skupiać się na wszystkim, mało interesujące i emocjonalnie monotonne lekcje po prostu nie zostaną zapamiętane.
Autor: Launa Ellison, What Does The Brain Have To Do With Learning?
Nauczanie
Niech każdy kogoś uczy.
Autor: Marian Diamond, Education in the Decades Ahead
Polityka Prywatności