Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Nauczanie przedsiębiorczości w praktyce - nauczanie drugiego przedmiotu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” we wszystkich typach szkól średnich, zarówno ogólnokształcących jak i techników i szkół branżowych.
Nauczanie
Nauczanie – to proces dydaktyczny w działalności wykwalifikowanego nauczyciela, o charakterze planowym, celowej pracy z podmiotem kształcenia, ukierunkowanej na wyposażenie słuchaczy czy uczniów w treści nauczania, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie tych uzdolnień. Nauczanie jest związane w relacją nauczyciel i uczeń, słuchacz uczeniem się, obydwa te pojęcia tworzą wspólnie pojęcie kształcenia.
Nauczanie
Niech każdy kogoś uczy.
Autor: Marian Diamond, Education in the Decades Ahead
Nauczanie
Ludzi uczyć potrzeba tak, by nie wiedzieli;
O nowych rzeczach mówić, że tylko zapomnieli.
Autor: Alexander Pope, Moral Essays
Nauczanie
Wy, którzy umiecie uczyć, uczcie. Wy, którzy nie umiecie, wykładajcie.
Autor: David Perry
Polityka Prywatności