Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Celem studiów jest zapoznanie się ze współczesnymi innowacjami wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności odnoszących się do trudnych sytuacji, konfliktów społecznych. Zdobycie umiejętności w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w funkcjonowaniu życia społecznego m. in. w obszarach doświadczeń mediatora sądowego, negocjatora policyjnego oraz ekstremalnych sytuacjach zagrożeń terrorystycznych. Umiejętność rozwiązania trudnej sytuacji poprzez negocjację, mediację.
Negocjacje
Negocjacje – dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji. Negocjacje to sposób porozumienia się w celu rozwiązania konfliktu oraz dojścia do porozumienia obydwu stron, proces wzajemnego poszukiwania takiego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby zaangażowane w konflikt strony. Skuteczne negocjacje – bazują na umiejętności rozpoznawania potrzeb adwersarzy, ich wzajemnym powiązaniu lub kompromisie pomiędzy nimi. Rzeczywiste potrzeby adwersarzy zwykle są ukryte i mogą znaczenie odbiegać od zgłaszanych interesów i celów, które są tylko pewnymi pomysłami na zaspokojenie tych potrzeb. Potrzeby ludzkie znacznie się różnią, dlatego żeby nie popełniać błędów w trakcie negocjacji, odczytując zachowania innych ludzi przez pryzmat swoich własnych potrzeb, warto nabyć umiejętność odczytywania różnych, nawet antagonistycznych potrzeb wynikających z charakteru i intelektu adwersarzy , gdyż to właśnie one najczęściej decydują o sukcesie w negocjacjach i potrafią odsunąć na bok nawet kwestie merytoryczne.
Polityka Prywatności