Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Neurodydaktyka - nowoczesne metody nauczania

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Celem studiów jest rozwój warsztatu pracy nauczycieli i podniesienie poziomu efektów kształcenia w poprzez wykorzystywanie połączonej wiedzy z zakresu neurobiologii, neuropsychologii i dydaktyki.
Polityka Prywatności