Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Nowoczesne zarządzanie magazynami i centrami dystrybucyjnymi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem studium jest przekazanie praktycznej wiedzy nabycie przez słuchaczy umiejętności zarzadzania, kształtowania, wymiarowania i sterowania procesami transportowo – magazynowymi w systemach logistycznych.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności