Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Programista aplikacji internetowych. Senior Web Developer z certyfikatem Zend Certified PHP Engineer i Developing ASP.NET MVC Web Applications

Język wykładowy: polski

Cel studiów
Studia poświęcone są nauce programowania nowoczesnych dynamicznych serwisów internetowych oraz złożonych rozproszonych systemów informatycznych działających w środowisku Internet, wykorzystujących w warstwie prezentacji przeglądarkę internetową. Niniejsze studia podyplomowe stanowią podstawę, bądź uzupełnienie wcześniej zdobytych wiadomości o narzędzia wykorzystywane przy tworzeniu nowoczesnych dynamicznych serwisów internetowych. Są przeznaczone nie tylko dla informatyków, ale dla wszystkich osób, które chciałyby zostać programistą aplikacji webowych i posiadają doświadczenie w zakresie tworzenia statycznych stron internetowych.

Korzyści
Absolwent będzie posiadać następujące umiejętności:

  • znajomość zaawansowanych elementów języka PHP
  • Znajomość platform programistycznych (frameworks) języka PHP
  • znajomość zaawansowanych elementów języka ASP.NET
  • znajomość zintegrowanego środowiska programistycznego (serwer aplikacyjny) wspierającego programistę przy tworzeniu aplikacji użytkowych
  • znajomość teorii i praktyki baz danych

Studia przygotowują do zdania egzaminów certyfikujących Zend Certified PHP Engineer i Developing ASP.NET MVC Web Applications. Słuchacz będzie mógł przystąpić do egzaminu za dodatkową opłatą.

Programista
Programista (gw. „deweloper”/„developer”, „koder”; czasem: inżynier oprogramowania) – osoba, która tworzy programy komputerowe w pewnym języku programowania. Termin ten może odnosić się także do specjalisty w jednej dziedzinie programowania. Większość programistów[potrzebny przypis] zna co najmniej kilka języków programowania (np. C, C++, Java, Python), lecz specjalizuje się tylko w wybranych z nich. Nazwa głównego języka jest często dodawana do nazwy stanowiska, np. programista C++, aby podkreślić specjalizację.
Polityka Prywatności