Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Skandynawistyka - język szwedzki i norweski

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: języki
Pogłębienie wiedzy i kompetencji dotyczących znajomości języków skandynawskich: szwedzkiego i norweskiego, która pozwoli uczestnikom studiów na wykorzystanie w praktyce nabytych umiejętności. Nauka będzie przebiegać na poziomie podstawowym i zaawansowanym z możliwością kontynuacji na kursach językowych w tygodniu. Poznanie kultury, skandynawskiego designu, podstaw ekonomii i przedsiębiorczości w Skandynawii oraz podstawowej wiedzy potrzebnej do życia w Szwecji czy Norwegii.
Język szwedzki
Język szwedzki (szw. svenska språket, svenska) – język północnogermański wschodni (wschodnioskandynawski), używany głównie w Szwecji i częściach Finlandii, przez ok. 9 mln ludzi. W Finlandii język szwedzki jest, obok fińskiego, językiem urzędowym, z uwagi na 5% szwedzkojęzycznych obywateli Finlandii zamieszkałych głównie na wybrzeżach tego kraju. Szwedzki jest dość dobrze zrozumiały dla Norwegów i w mniejszym stopniu także dla Duńczyków. Język standardowy w Szwecji, tzw. rikssvenska (szwedzki państwowy) oparty jest na dialektach regionu sztokholmskiego.
Skandynawistyka
Skandynawistyka – nauka zajmująca się badaniem kultury, historii, literatury, historii i dziejów narodów skandynawskich.
Polityka Prywatności