Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Symulator Biznesu – Strategia, Sprzedaż, Marketing, Finanse - studia realizowane w formie grywalizacji

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Głównym celem studiów podyplomowych SYMULATOR BIZNESU jest prezentacja nowoczesnych metod, technik i narzędzi wspierających proces budowania trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku. W trakcie zajęć główny nacisk położony zostanie na wizualizację wpływu podejmowanych decyzji na wynik realizowanych projektów/zadań oraz całego przedsiębiorstwa. Innowacyjna formuła studiów bazująca na komputerowych symulacjach rynku pozwoli na szybki transfer wiedzy w praktyczne umiejętności oraz przygotuje uczestników do implementacji omawianego materiału w realnych warunkach biznesowych.
Finanse
Finanse – w naukach ekonomicznych tym terminem określa się stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych. W nauce o finansach termin finanse definiuje się jako zjawisko i procesy pieniężne, a mianowicie jest to ogół zjawisk pieniężnych będących wynikiem działalności gospodarczej i społecznej prowadzonej przez ludzi. Ponieważ jednak nie wszystkie zjawiska pieniężne można włączyć do pojęcia finansów, a chodzi o pieniądz jako miernik kategorii realnych, to pojęcie finansów obejmuje tylko te zjawiska pieniężne, które są związane z kreacją i ruchem realnie istniejących zasobów pieniądza bądź też z zaciąganiem zobowiązań do uruchomienia zasobów pieniężnych w przyszłości.
Marketing
Marketing – proces społeczny, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują poprzez tworzenie, oferowanie oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług, które posiadają wartość [Kotler, Keller, 2011]. Najkrótsza definicja marketingu brzmi „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”. Dobrze rozumiany marketing to nie zestaw trików i działań doraźnych, lecz przemyślana strategia i wynikająca z niej taktyka działania, dostosowane do docelowych odbiorców, oparte na wiedzy i badaniach, osadzone mocno w realiach rynkowych.
Marketing
Zawsze będzie tak, że ktoś stwierdzi, że musi coś sprzedać. Celem marketingu jest sprzedawanie niepotrzebnych rzeczy. Zadaniem marketingu jest poznanie i zrozumienie klienta, jak również zorientowanie się, czy produkt lub usługa odpowiadają jemu i same się sprzedają.
Autor: Peter Drucker, Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations
Marketing
Tradycyjny marketing nie umiera – on już jest martwy!... Marketing w starym stylu jest tak samo martwy jak Elvis.
Autor: Sergio Zyman
Marketing
Cztery podstawowe elementy marketingu usług to: ludzie, ludzie, ludzie i jeszcze raz ludzie.
Autor: Richard Dow
Polityka Prywatności