Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Transport i spedycja dla nauczycieli kształcących w zawodzie technik logistyki i spedytor

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Program kierunku został opracowany we współpracy z patronem studiów, którym jest PKS Gdańsk-Oliwa SA, jedna z największych firm na Pomorzu, specjalizująca się w transporcie i spedycji. Uczestnicy studiów uzyskają możliwość odbycia rozmowy rekrutacyjnej z Dyrektorem Zarządzającym PKS Gdańsk-Oliwa SA.
Spedycja
Spedycja – działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru.
Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).
Polityka Prywatności