Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Transport i spedycja

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Przygotowanie słuchaczy od strony praktycznej do pracy na stanowiskach Spedytor krajowy i międzynarodowy oraz Koordynator zespołu spedytorów.
Spedycja
Spedycja – działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru.
Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).
Polityka Prywatności