Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Zarządzanie Instytucjami Kultury

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cel
Celem studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Instytucjami Kultury jest przekazanie wiedzy w zakresie:

 • zarządzania w obszarze kultury oraz funkcjonowania instytucji i organizacji kulturalnych,
 • umiejętności  planowania  działań, realizacji przedsięwzięć kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem  pozyskania środków finansowych,
 • szeroko rozumianej kultury współczesnej i badań nad nowymi zjawiskami,
 • połączenia wiedzy  teoretycznej i zdobycie praktycznych doświadczeń.

Zdobycie praktycznych umiejętności:

 • nowoczesnego zarządzania  instytucjami kultury,
 • rozwijania  i kreowania inicjatyw artystycznych,
 • planowania i pisania  projektów wydarzeń  kulturalnych,
 • przygotowywania i realizacji  przedsięwzięć kulturalnych (koncertów, wystaw, spektakli, widowisk, festiwali, eventów),
 • pozyskiwania  środków finansowych i realizacji projektów unijnych.

Poszerzanie wiedzy z zakresu:

 • podstaw marketingu i PR,
 • promocji, sponsoringu i reklamy w kulturze,
 • prawa  autorskiego, podatkowego i handlowego,
 • form finansowania kultury, funduszy unijnych i instytucji wspierających inicjatywy z obszaru kultury,
 • wiedzy z zakresu kultury współczesnej (sztuka, teatr, muzyka, film).
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności