Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Zarządzanie Projektami z certyfikatem IPMA

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cel
Studia Zarządzanie Projektami z certyfikatem IPMA mają na celu przekazanie słuchaczom klucza do efektywnego zarządzania realizowanymi projektami. Stowarzyszenie IPMA Polska potwierdza zgodność programu studiów z wymaganiami międzynarodowej certyfikacji IPMA® na poziomie D, tak więc słuchacz, który ukończy studia powinien być przygotowany do egzaminu certyfikacyjnego, stanowiącego niezależne, uznawane na świecie, potwierdzenie kompetencji project managera.

Korzyści

Studia umożliwią słuchaczom rozwój kompetencji w 3 obszarach: behawioralnym, technicznym
i kontekstowym. Zdobyta wiedza i umiejętności będą przydatne nie tylko w środowisku biznesowym, ale również w życiu prywatnym, gdzie coraz częściej planujemy przedsięwzięcia metodą projektową.

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektem – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi inicjowanie, planowanie (w tym harmonogramowanie, budżetowanie), realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.
Polityka Prywatności