Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Zarządzanie w branży modowej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Cel Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i kompetencji z branży modowej, która pozwoli uczestnikom na wykorzystanie umiejętności w praktyce nabytych umiejętności. Praktyczna nauka zarządzania produktowego w branży fashion ze zrozumieniem zasad, jakimi rządzi się ten specyficzny rynek. Możliwość poznania osób pracujących w branży, tworzących na co dzień nowe kolekcje. Umiejętność organizacji pokazu mody i korzystania z showroomów. Poznanie historii mody i poszczególnych marek na rynku oraz zasad rządzących się rynkiem mody.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności