Bielsko-Biała, Polska

Gerontologia z elementami geriatrii

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Gerontologia
Gerontologia – nauka o procesach starzenia się. Jest to interdyscyplinarny splot biologii, medycyny, kulturoznawstwa, psychologii i zasadniczo antropologii kulturowej w terenie. Gerontologii nie należy mylić z geriatrią, która jest nauką o chorobach wieku podeszłego.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności