Bydgoszcz, Polska

Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem magisterskim, które ukończyły kierunki humanistyczne, pedagogiczne, psychologiczne lub medyczne.

Celem studiów jest zdobycie kompetencji i kwalifikacji do prowadzenia zajęć logopedycznych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach oświatowych. Kandydatów obowiązuje uczestnictwo w teście sprawdzającym.
Logopedia
Logopedia – nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna).

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności