województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Arteterapia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Student posiądzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu arteterapii jako dziedziny nauki, która spełnia w praktyce arteterapeutycznej funkcje: stymulującą, rozwijającą, regulującą oraz korekcyjną. Student będzie potrafił dobrać i stosować w pracy arteterapeutycznej metody pracy arteterapii z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów ekspresji twórczej i środków artystycznych.
Arteterapia
Arteterapia lub też artterapia (arte z łac. ars sztuka i terapia) – leczenie przez sztukę.
Polityka Prywatności