Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Akademia Sport Masterclass dla trenerów sportów zespołowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sport, turystyka, usługi
Celem studiów jest przygotowanie trenerów pracujących z zespołami, nauczycieli wychowania fizycznego oraz wszystkich osób pracujących z zespołami do profesjonalnego wsparcia w zakresie przygotowania mentalnego oraz własnego rozwoju. Słuchacze poznają nowoczesne metody i techniki wspierające zespoły do osiągania mistrzostwa we współczesnym sporcie, narzędzia kształtowania i wpływania na relacje z zawodnikami, sztabem trenerskim, zarządem klubu oraz środowiskiem lokalnym. Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy będą potrafili skutecznie i samodzielnie radzić sobie w kluczowych momentach ich pracy. Osoby z doświadczeniem docenią wymianę doświadczeń i skonfrontują swoją codzienną praktykę z najlepszymi wzorcami. Dla osób bez doświadczenia zajęcia będą źródłem wiedzy, umiejętności i dużej dawki energii, przygotowującej na przyszłe sportowe wyzwania. Wykładowcy rozwijać będą wśród słuchaczy kluczowe obszary kompetencji tj. elementy treningu mentalnego, praca z własnymi ograniczeniami, wykorzystania social mediów i własnego wizerunku do poprawy efektów własnej pracy, znajomość zagadnień prawnych w pracy z zawodnikami ze szczególnym uwzględnieniem zawodników młodych.
Sport
Sport – forma aktywności człowieka, mająca na celu doskonalenie sprawności fizycznych lub psychicznych w ramach współzawodnictwa, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych.
Sport
W sporcie podstawowym celem jest sukces. Bez spójności w wykonywaniu zadań trudno go osiągnąć, i dlatego trener musi być bardzo uczulony na potrzebę stosowania przeróżnych środków, które przyczyniają się do rozwoju spoistości zespołu, zarówno pod względem społecznym, jak i zadaniowym.
Autor: Albert V. Carron, Cohesion in Sport Teams
Sport
Jest jedno ludzkie ciało. Dopóki człowiekowi nie wyrośnie trzecia noga, albo ręka wszystkie sztuki walki opierać się będą na tych samych zasadach.
Autor: Bruce Lee
Sport
Kiedy człowiek zabije tygrysa, nazywa to sportem, ale jeśli tygrys zabija człowieka, nazywa się to okrucieństwem.
Autor: George Bernard Shaw
Polityka Prywatności