Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia - studia kwalifikacyjne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Szczegółowy program studiów przewiduje przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności na temat całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży. Uczestnicy zostaną zapoznani z kryteriami diagnostycznymi oraz metodami i formami prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą z:
  • autyzmem
  • zespołem Aspergera
  • zespołem Reta
  • dziecięcymi zaburzeniami dezintegracyjnymi
  • zaburzeniem hiperkinetycznym z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi
  • innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
Diagnoza
diagnoza (medycyna)
Polityka Prywatności