Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Bezpieczeństwo w portach lotniczych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej i praktycznej wiedzy, niezbędnej w pracy na zajmowanych stanowiskach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej i zarządzania w podmiotach prowadzących działalność lotniczą – operatorzy kontroli bezpieczeństwa, funkcjonariusze Straży Granicznej, pracownicy służby ochrony lotniska, kadra kierownicza i specjaliści którzy są odpowiedzialni zapewnienie bezpieczeństw i ochronę w cywilnej komunikacji lotniczej.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Bezpieczeństwo
Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą.
Autor: Joseph Conrad
Bezpieczeństwo
Ci którzy rezygnują z Wolności w imię bezpieczeństwa, nie zasługują na żadne z nich.
Autor: Benjamin Franklin
Bezpieczeństwo
Cóż to za nieopisana ulga, mieć poczucie bezpieczeństwa przy innej osobie, nie musieć ważyć myśli, ani mierzyć słów, lecz wylewać je wszystkie z siebie wiedząc, że wierna dłoń przyjmie je i zachowa…
Autor: George Eliot
Polityka Prywatności