Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
Celem studiów podyplomowych jest zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, dzięki którym absolwenci będą mogli pracować jako nauczyciel-bibliotekarz oraz jako wykwalifikowany pracownik bibliotek różnego typu.
Bibliotekoznawstwo
Bibliotekoznawstwo, nauka o bibliotekarstwie – zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami działania bibliotek, takimi jak katalogowanie książek i czasopism, organizacją oraz zarządzaniem biblioteką w ujęciu historycznym i współczesnym. Bibliotekoznawstwo jest osobną dziedziną naukową w grupie nauk humanistycznych i wraz z bibliografią dało podstawy współczesnemu księgoznawstwu.
Polityka Prywatności