Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Controling i audit w przedsiębiorstwie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia podyplomowe z zakresu controllingu mają na celu rozszerzenie praktycznych umiejętności kierowniczych w zakresie kierowania, wdrażania i prowadzenia systemów informacyjnych dla zarządzania strategicznego i operacyjnego. Szczególny akcent zostanie położony na te metody i techniki, które uwzględniają tendencje występujące we współczesnych jednostkach gospodarczych, a w szczególności wzrost kosztów stałych, skracające się cykle życia produktów, wzrost orientacji procesowych w zarządzaniu, trudności w sterowaniu płynnością.
Polityka Prywatności