Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Data Scientist - analiza i zarządzanie bazami danych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Coraz większą rolę w przetwarzaniu danych dla biznesu i przemysłu odgrywać będą osoby posiadające umiejętności pracy z dużymi zbiorami danych, podejmujące zadania związane z wizualizacją danych, analizą danych klasy data mining, ekstrapolacją i predykcją trendów. Tak zwani „Big Data Scientist” lub po prostu osoby zajmujące się przetwarzaniem danych, powinni posiadać wiedzę z pogranicza zarządzania, baz danych, przetwarzania informacji oraz statystyki, popartą odpowiednimi umiejętnościami wykorzystania odpowiednich technik i narzędzi komputerowych w tym zakresie, jak języki programowania oraz uczenia maszynowego, np. R, czy też narzędzi analizy i modelowania danych biznesowych.
Analiza
Analiza (łac. analysis, od stgr. ἀνάλυσις) – rozkład na składniki (czynniki), zarówno w znaczeniu materialnym jak i niematerialnym. Wyodrębnienie cech, właściwości, składników badanego przedmiotu lub zjawiska.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Analiza
Z wszystkich znanych mi istot tylko człowiek ma dar analizy. Ale jak mało wynika z tego na co dzień.
Autor: Sławomir Kuligowski, Podaj dalej..., Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009.
Polityka Prywatności