Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Doradca finansów osobistych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie planowania finansów osobistych klienta (w tym gospodarstwa domowego oraz małych i średnich przedsiębiorstw) oraz doboru produktów finansowych tak, aby zostały zrealizowane długookresowe cele finansowe i życiowe klienta.
Doradca
Autoryzowany doradca – firma inwestycyjna
Doradca
Gniew jest najgorszym doradcą.
Opis: przysłowie żydowskie
Polityka Prywatności