Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Doradca zawodowy - studia kwalifikacyjne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu doradcy zawodowego, pracującego zarówno w instytucjach rynku pracy, jak i w placówkach oświatowych. Studia pokazują zadania doradcy zawodowego z perspektywy szeroko rozumianych zadań systemu edukacji i uwzględniają specyfikę pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi we współczesnej gospodarce. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
Doradca
Autoryzowany doradca – firma inwestycyjna
Doradca
Gniew jest najgorszym doradcą.
Opis: przysłowie żydowskie
Polityka Prywatności