Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Dyplomowany specjalista ds. ubezpieczeń

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom najnowszej wiedzy z dziedziny ubezpieczeń nie tylko od strony teoretycznej, ale i praktycznej oraz szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach. Studia te dają podstawę do rozwoju specjalistycznych umiejętności takich jak analiza i metody rozwiązywania problemów w firmie ubezpieczeniowej, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, efektywnego zarządzania procesami w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym oraz współdziałania z innymi podmiotami rynku. Celem studiów jest również przekazanie wiedzy technicznej z zakresu ubezpieczeń i reasekuracji, niezbędnej do sprawnego poruszania się w tych obszarach. Uczestnik studiów ma możliwość zdobycia wiedzy niezbędnej do pracy na stanowiskach kierowniczych w firmach ubezpieczeniowych i instytucjach rynku ubezpieczeniowego.
Specjalista
Specjalista – człowiek odznaczający się gruntowną znajomością jakiejś dziedziny
Polityka Prywatności