Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Filozofia i etyka - kwalifikacyjne studia podyplomowe

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów: „filozofia” - na poziomie ponadgimnazjalnym, „etyka” - na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnym. Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych, przygotowania merytorycznego, studia kształtują umiejętności metodyczne, kompetencje kulturowe, doskonalą umiejętności osobiste i społeczne konieczne w pracy nauczyciela, wychowawcy.
Etyka
Etyka (z stgr. ἦθος ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.
Filozofia
Filozofia – (stgr. φιλοσοφία od: stgr. φίλος – miłość i stgr. σοφία – mądrość, tłumaczone jako „umiłowanie mądrości”) – systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia świata.
Etyka
Etyka i uczciwość uległy erozji pod wpływem najstarszego zawodu świata: politycznej prostytucji.
Autor: Michael Connelly, Echo Park
Etyka
W świecie wyzwolenia etyka staje się bezprzedmiotowa.
Autor: Henryk Elzenberg
Etyka
Zaradność chętnie łączymy z inteligencją i dynamiką, niechętnie tylko z etyką.
Autor: Stefan Pacek
Polityka Prywatności