Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Innowacyjne zarządzanie gospodarką energetyczną

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem studiów jest wykreowanie wśród uczestników studiów kompetencji w zakresie:

  • metod innowacyjnego zarządzania gospodarką energetyczną podmiotów działających w warunkach konkurencyjnego rynku energii w Polsce,
  • działania wolnego rynku mediów energetycznych,
  • zasad i koszty przyłączania do sieci gazowych i energetycznych nowych obiektów,
  • możliwości optymalizacji kosztów nośników energetycznych,
  • efektywnego wykorzystania nośników energetycznych,
  • możliwości w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach,
  • zarządzania ryzykiem powstającym na wolnym rynku mediów energetycznych oraz zarządzania nim.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności