Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Konsultant - doradca biznesowy

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy konsultanta biznesowego w każdym zakresie funkcjonowania firmy. Podczas studiów rozwijane są zdolności doradcze od momentu zdiagnozowania i zrozumienia problemów, poprzez przedstawienie obrazu sytuacji, audyt zasobów, propozycję rozwiązań, wdrażanie i monitorowanie rezultatów. Absolwenci nabędą umiejętność budowania strategii, wyboru odpowiednich modeli biznesowych, analizy informacji i podejmowania decyzji w oparciu o rozbudowane techniki wykorzystania danych. Istotnym elementem program jest rozwijanie umiejętności interpersonalnych decydujących o jakości kontaktów konsultanta z klientem: właściwego prezentowania pomysłów, zdolności przekonywania, prowadzenia spotkań, budowania własnego wizerunku. Rozwój pomysłów na rozwój i kontynuację własnej działalności doradczej.
Doradca
Autoryzowany doradca – firma inwestycyjna
Doradca
Gniew jest najgorszym doradcą.
Opis: przysłowie żydowskie
Polityka Prywatności