Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Podyplomowe studia doskonalące dla katechetów, nauczycieli religii

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Celem studiów jest:
  • poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu katechetyki dzieci i młodzieży
  • dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie nowoczesnych metod nauczania, wspomagających efektywność pracy na lekcji
  • nabycie umiejętności zawodowych przez aktywną realizację zajęć z religii z wykorzystaniem technologii informacyjnych w szkole
  • kształtowanie umiejętności w udzielaniu wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
  • pozyskanie umiejętności radzenia sobie ze stresem życiowym i zawodowym, podniesienie jakości komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności psychoedukacyjnych.
Polityka Prywatności