Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Polityka personalna w administracji publicznej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Celem studiów jest dostarczenie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności na temat zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Uzupełnieniem jest analiza zagadnień prawnych związanych z administracją pracowników. Zagadnienia przedstawione są w formie mini wykładów, ćwiczeń, pracy w grupach, parach i indywidualnie. Studia prowadzone przez znakomitych praktyków, osób znających problematykę zarządzania w administracji publicznej z własnego doświadczenia. To prowadzący i trenerzy z wieloletnim doświadczeniem na sali szkoleniowej.
Polityka
Polityka (z gr. poly: mnogość, różnorodność; polis - miasto-państwo) – pojęcie właściwe naukom społecznym, rozumiane na wiele sposobów.
Polityka
Najniemoralniejszą działalnością człowieka jest polityka, składa się bowiem z występków największych, najbezczelniejszych, bezkarnych i sławionych.
Autor: Aleksander Świętochowski
Polityka
Najwyższy stopień wolności politycznej graniczy bezpośrednio z despotyzmem.
Autor: Georg Christoph Lichtenberg
Polityka
Polityk, który idzie na wojnę z mediami, ma prawo napisać na swej wizytówce jedno słowo: idiota.
Autor: Kuba Wojewódzki (rzekomo Henry Kissinger, jednak przypisanie autorstwa to mistyfikacja [1])
Polityka Prywatności