Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem Studiów jest zapoznanie Słuchaczy z problematyką pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, nabycia umiejętności praktycznych umożliwiających wykonywanie czynności związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Program studiów spełnia wymogi programowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. Studia prowadzone pod Patronatem Bielsko-Częstochowsko-Katowickiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.
Pośrednictwo
Pośrednictwo – umowa, często odpłatna, w której jedna strona zobowiązuje się wobec drugiej doprowadzić do sposobności zawarcia umowy lub pośredniczyć przy zawarciu takiej umowy. Obecnie najpopularniejszą formą pośrednictwa są agencje zatrudnienia, pośrednictwa finansowego oraz agencje pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Polityka Prywatności