Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Celem studiów z zakresu kształcenia muzyczno-ruchowego w najogólniejszym ujęciu jest przede wszystkim poszerzenie praktycznej wiedzy słuchaczy, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji oraz doskonalenie ich umiejętności ruchowo-tanecznych i muzycznych. Wyposażenie w umiejętności włączania ruchu z muzyką do lekcji wychowania muzycznego i fizycznego, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Taniec
Taniec – układ rytmicznych ruchów ciała, powstających spontanicznie pod wpływem bodźców emocjonalnych lub świadomie wyrażających pewne stany psychiczne, skoordynowanych zazwyczaj ze zrtymizowaną muzyką lub tylko elementem rytmicznym. Ruchy te mają wartość estetyczną i symboliczną, i są w danej kulturze uznawane za taniec przez wykonawców i odbiorców. Tańce mogą być podzielone i opisane ze względu na rodzaj choreografii, rodzaj ruchów lub historyczne pochodzenie.
Taniec
Po ślubie najjaśniejszych państwa do hulanek i swawoli prostego ludu, który już przedtem zaczął świętować carskie wesele, przyłączyli się dworzanie i odtąd uroczystości następowały jedna za drugą. Każdy dzień zaczynał się od polowania w Sokolnikach albo, zachodnim obyczajem, od turnieju rycerskiego, a kończył wielką ucztą; to po moskiewsku, z nieprawdopodobną liczbą dań, usadzaniem według rang i bez niewiast, to znów po polsku – ledwie cztery dania, ale za to w damskim towarzystwie, z muzyką i tańcami.
Druga wersja, oczywiście, była swobodniejsza, a i car z carycą zachowywali się mniej powściągliwie: żartowali, śmiali się, nawet tańczyli, co wywoływało gniew i oburzenie bojarów.
Ale Elastykowi się podobało. Szczególnie modny taniec francuski, zwany kupido.
Autor: Boris Akunin, Książka dla dzieci
Taniec
Taniec jest sztuką, ponieważ ma zasady.
Autor: Voltaire
Taniec
Tańczenie jest jak boks tylko bez muzyki, choreografii tancerze biją się wzajemnie.
Autor: Jack Handey
Polityka Prywatności