Dąbrowa Górnicza, Polska

Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Celem studiów z zakresu kształcenia muzyczno-ruchowego w najogólniejszym ujęciu jest przede wszystkim poszerzenie praktycznej wiedzy słuchaczy, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji oraz doskonalenie ich umiejętności ruchowo-tanecznych i muzycznych. Wyposażenie w umiejętności włączania ruchu z muzyką do lekcji wychowania muzycznego i fizycznego, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Taniec
Taniec – układ rytmicznych ruchów ciała, powstających spontanicznie pod wpływem bodźców emocjonalnych lub świadomie wyrażających pewne stany psychiczne, skoordynowanych zazwyczaj ze zrtymizowaną muzyką lub tylko elementem rytmicznym. Ruchy te mają wartość estetyczną i symboliczną, i są w danej kulturze uznawane za taniec przez wykonawców i odbiorców. Tańce mogą być podzielone i opisane ze względu na rodzaj choreografii, rodzaj ruchów lub historyczne pochodzenie.
Taniec
Podczas każdego tańca, któremu oddajemy się z radością, umysł traci swoją zdolność kontroli, a ciałem zaczyna kierować serce.
Autor: Paulo Coelho, Czarownica z Portobello
Taniec
Przeklęci niech będą ci, którzy nie tańczą i przeszkadzają tańczyć innym!
Autor: Paulo Coelho, Czarownica z Portobello
Taniec
Najpierw tańcz. Myśl później. Taka jest naturalna kolej rzeczy.
Dance first. Think later. It’s the natural order. (ang.)
Polityka Prywatności