Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Studia podyplomowe dla członków rad nadzorczych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Przygotowanie uczestników do pełnienie funkcji członków rad nadzorczych w spółkach działających w oparciu o kodeks spółek handlowych, zarówno sektora prywatnego, jak i spółek z udziałem Skarbu Państwa. W trakcie studiów uczestnicy podniosą kwalifikacje oraz zdobędą i ugruntują wiedzę dotyczącą przepisów prawa handlowego, sprawozdawczości, odpowiedzialności członków rad nadzorczych, a także umiejętności miękkie – niezbędne w codziennej pracy i funkcjonowaniu rady nadzorczej.
Polityka Prywatności