Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Zarządzanie Projektami Rozwojowymi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem studiów jest poszerzenie kompetencji osób odpowiedzialnych za rozwój zawodowy pracowników poprzez dostarczenie pełnego pakietu praktycznych narzędzi niezbędnych do realizacji polityki szkoleniowej zgodnie z najświeższymi trendami na świecie oraz wyzwaniami, jakich obecnie doświadczają organizacje w Polsce. Zajęcia realizowane w aktywnej formie przygotują słuchaczy do wdrożenia efektywnych projektów rozwojowych i systemów szkoleniowych w firmach, skutecznej realizacji planów szkoleniowo-rozwojowych oraz do budowania rangi i autorytetu działu szkoleniowego, jako biznesowego partnera kadry zarządzającej.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektem – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi inicjowanie, planowanie (w tym harmonogramowanie, budżetowanie), realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.
Polityka Prywatności