Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Zarządzanie kadrą kierowniczą w administracji publicznej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania i dowodzenia i udoskonalenie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie problematyki organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej dla służb mundurowych. Sposób odpowiedniego przywództwa kierowniczego, doboru metody efektywnej motywacji, zarządzania i dowodzenia zespołem. Znajomość technik radzenia sobie w stresie i umiejętność panowania nad zachowaniami grupowymi, umiejętność identyfikacji potencjalnych zagrożeń i przeciwdziałania nim.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności