Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Zarządzanie nieruchomościami

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest przygotowanie uczestników do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie zarządzania nieruchomościami. Program studiów jest zgodny z minimum programowym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami – działalność zawodowa polegająca na zawodowym (odpłatnym) wykonywaniu następujących czynności zleconych przez właściciela nieruchomości:
Polityka Prywatności