Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Zarządzanie placówkami oświatowymi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Obecnie daje się zauważyć szybki rozwój placówek oświatowych, ich specjalizację i dostosowywanie się do no warunków rynkowych. Wymaga to podejmowania racjonalnych decyzji co do oferty i sposobu kształcenia oraz sprawnego i samodzielnego zarządzania.

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi. Słuchacze otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną oraz nabywają praktyczne umiejętności niezbędne do kierowania instytucjami oświatowymi. Studia umożliwiają uzyskanie uprawnień w zakresie zarządzania w świetle Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności