Dąbrowa Górnicza, Polska

Zarządzanie ryzykiem w transporcie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Podstawowym celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz doskonalenie kompetencji z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji pojazdów szynowych.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem – według międzynarodowej normy ISO 31000:2009, oraz polskiej normy PN-ISO 31000:2012 skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do ryzyka.
Polityka Prywatności