Gdańsk, Polska

Audyt podatkowy z elementami rachunkowości

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Audyt
Audyt – niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu.
Polityka Prywatności