Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Doradztwo zawodowe

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Cel
Doradztwo zawodowe to jeden ze sposobów doradzania i wspierania ludzi dorosłych i uczniów w znalezieniu pracy i rozwoju zawodowym. Głównym celem podyplomowych studiów z doradztwa zawodowego  jest przygotowanie słuchaczy do umiejętnego wykorzystywania procesu doradzania klientowi, jako metody pomagającej odnaleźć się w środowisku pracy, aby przyczynić się do realnego wyboru bądź zmiany zatrudnienia.
 
Korzyści
Studia przygotują słuchaczy do pełnienia roli doradcy zawodowego w różnych organizacjach i instytucjach rynku pracy i biznesu oraz szkole. Słuchacze zbudują swój warsztat coacha kariery i nauczą się wspierać ludzi w poszukiwaniu i zmianie pracy. Podczas studiów poznają zagadnienia z doradztwa zawodowego, audytu i coachingu kariery, zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach oraz prawa pracy.
 
Uczestnicy
Pracownicy działów HR i inne osoby zainteresowane coachingiem kariery. Osoby nastawione na wsparcie rozwoju zawodowego swojego i innych, nauczyciele. Absolwenci, osoby zainteresowane pracą w ramach aktywizacji zawodowej ( m.in. osób zwalnianych czy niepełnosprawnych), które chciałyby wdrożyć się w tematykę pracy doradcy zawodowego.
 
Polityka Prywatności