Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Inspektor ds. bezpieczeństwa informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych IOD

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Cel
Celem studiów podyplomowych jest kształcenie osób wykonujących funkcję inspektora ochrony danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i prywatności, w tym inspektorów ochrony danych osobowych,
 
Korzyści
Absolwent będzie przygotowany do pracy pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym w pionach bezpieczeństwa administracji publicznej, a także w przedsiębiorstwach i firmach prywatnych, które praktycznie wszystkie po wejściu do stosowania ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE będą musiały powołać inspektora ochrony danych.
 
Uczestnicy
Studia skierowane są w szczególności do osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i prywatności, w tym inspektorów ochrony danych osobowych, ABI chcących zostać IOD, administratorów danych osobowych, a także pracodawców, pracowników stosujących ustawę o ochronie danych osobowych, pozostałych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i prywatności. Są doskonałym przygotowaniem do pełnienia funkcjiInspektor Ochrony Danych Osobowych.
Potrzeba uruchomienia kierunku studiów wynika z odczuwalnych niedoborów wykwalifikowanych kadr w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym głównie danych osobowych.
Polityka Prywatności